Vyučující


doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D.

nedbalko@fss.muni.cz

socioložka, na katedře sociologie vyučuje metodologické kurzy zaměřené zejména na etnografický výzkum. Mezi její odborné zájmy patří sociologie nerovnosti a třídy,  sociologie rodiny, intimity a sexuality a studium kriminality, normality a deviace.  Je autorkou knih Spoutaná Rozkoš: Sociální (re)produkce genderu a sexuality v ženské věznici (2006) a Matky kuráže: Lesbické rodiny v pozdně moderní společnosti (2012). Zajímá ji sociologie, která je v přímém vztahu k aktuálním, každodenním sociálním jevům, sociologie založená na detailním pozorování všemožných skupin lidí v jejich přirozených prostředích a situacích.doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.

krizala@fss.muni.cz

je socioložka, vyučuje zejména na oboru genderových studií. Zkoumá muže a mužství - mocné i ne/mocné podoby mužství, jejich sociální reprodukci, dále bádá nad genderovými vztahy v rodině. Pokud jde o výzkumy z poslední doby, realizovala týmový výzkumný projekt z oblasti sociologické analýzy české reprodukční medicíny (GAČR 2011-2014, stránky projektu zde) a nyní zkoumá perinatální ztrátu (GAČR 2017-2019). Na oboru genderových studií pravidelně vyučuje povinné kurzy Metodologie a Genderové struktury společnosti, mezi volitelnými pak Muži, mužství a gender. Podílí se na výuce dalších předmětů, například Sociologie medicíny. Vyučovala první genderové kursy na FSS MU (1998), spoluzakládala fakultní Gender Centrum (2000), stála u zrodu genderových studií jako oboru (2003-4), který pak do léta 2009 vedla. Je duchovní matkou Dětského koutku na FSS MU, 5 let byla senátorkou fakultního akademického senátu (z toho 2 roky jeho předsedkyní). Je členkou Rady vlády ČR pro rovnost žen a mužů a jejích dvou pracovních skupin: Muži a genderová rovnost a Změny v českém porodnictví. Je členkou redakční rady časopisů Gender, rovné příležitosti a výzkum, Men and Masculinities (SAGE) a NORMA – International Journal for Masculinity Studies.Kateřina Lišková, Ph.D.

katerina@fss.muni.cz

tady si můžete přečíst o mém výzkumu sexuality a genderu za komunismu

je socioložka, přednáší na oborech genderová studia a sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Výzkumně se zaměřuje na otázky genderu, sexuality a sociální organizace intimity, zkoumá rovněž vzdělávání v kontextu genderu a etnicity. Je úspěšnou řešitelkou evropského výzkumného projektu Constructing Sexuality and Gender in Czechoslovak Sexological Discourses during Communism (1948-1989) v rámci Marie Curie International Outgoing Fellowship - European Commission FP7. Pracovala jako Visiting Scholar na Columbia University a New York University v New Yorku, jako Fulbright Scholar působila na New School for Social Research. Přednášela na několika amerických univerzitách, publikovala v zahraničních monografiích vydaných nakladatelstvími Routledge, SAGE, Palgrave a Blackwell. V Česku jí vyšla kniha Hodné holky se dívají jinam. Feminismus a pornografie (2009) a je spoluautorkou knihy S genderem na trh. Rozhodování o dalším vzdělání patnáctiletých (2010), které vydalo Sociologické nakladatelství.