Vyučující


doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D.

nedbalko@fss.muni.cz

socioložka, na katedře sociologie vyučuje metodologické kurzy zaměřené zejména na etnografický výzkum. Mezi její odborné zájmy patří sociologie nerovnosti a třídy,  sociologie rodiny, intimity a sexuality a studium kriminality, normality a deviace.  Je autorkou knih Spoutaná Rozkoš: Sociální (re)produkce genderu a sexuality v ženské věznici (2006) a Matky kuráže: Lesbické rodiny v pozdně moderní společnosti (2012). Zajímá ji sociologie, která je v přímém vztahu k aktuálním, každodenním sociálním jevům, sociologie založená na detailním pozorování všemožných skupin lidí v jejich přirozených prostředích a situacích.



doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.

krizala@fss.muni.cz

je socioložka, vyučuje zejména na oboru genderových studií. Zkoumá muže a mužství - mocné i ne/mocné podoby mužství, jejich sociální reprodukci, dále bádá nad genderovými vztahy v rodině. Realizovala týmový výzkumný projekt z oblasti sociologické analýzy české reprodukční medicíny (stránky projektu zde). Na oboru genderových studií pravidelně vyučuje povinné kurzy Metodologie a Genderové struktury společnosti, mezzi volitelnými pak Muži, mužství a gender. Podílí se na dalších předmětů, například Sociologie medicíny. Vyučovala první genderové kursy na FSS MU (1998), spoluzakládala fakultní Gender Centrum (2000), stála u zrodu genderových studií jako oboru (2003-4), který pak do léta 2009 vedla. Je duchovní matkou Dětského koutku na FSS MU, 5 let byla senátorkou fakultního akademického senátu (z toho 2 roky jeho předsedkyní). Je členkou Rady vlády ČR pro rovnost žen a mužů a jejích dvou pracovních skupin: Muži a genderová rovnost a Změny v českém porodnictví. Je členkou redakční rady časopisů Gender, rovné příležitosti a výzkum, NORMA – International Journal for Masculinity Studies a je jako “review editor” v IPSP International Panel on Social Progress (https://www.ipsp.org/).



Kateřina Lišková, Ph.D.

katerina@fss.muni.cz

tady si můžete přečíst o mém výzkumu sexuality a genderu za komunismu

je socioložka, přednáší na oborech genderová studia a sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Výzkumně se zaměřuje na otázky genderu, sexuality a sociální organizace intimity, zkoumá rovněž vzdělávání v kontextu genderu a etnicity. Je úspěšnou řešitelkou evropského výzkumného projektu Constructing Sexuality and Gender in Czechoslovak Sexological Discourses during Communism (1948-1989) v rámci Marie Curie International Outgoing Fellowship - European Commission FP7. Pracovala jako Visiting Scholar na Columbia University a New York University v New Yorku, jako Fulbright Scholar působila na New School for Social Research. Přednášela na několika amerických univerzitách, publikovala v zahraničních monografiích vydaných nakladatelstvími Routledge, SAGE, Palgrave a Blackwell. V Česku jí vyšla kniha Hodné holky se dívají jinam. Feminismus a pornografie (2009) a je spoluautorkou knihy S genderem na trh. Rozhodování o dalším vzdělání patnáctiletých (2010), které vydalo Sociologické nakladatelství.



Lucie Jarkovská, Ph.D.

jarkovsk@fss.muni.cz

vystudovala sociologii na Masarykově univerzitě. Věnuje se výzkumu genderové socializace, sexuální výchovy a sociálních nerovností ve vzdělávání. Působí také jako lektorka v oblasti genderově citlivé pedagogiky. Je redaktorkou feministického magazínu  www.femag.cz  a píše publicistické články pro časopisy jako a2larm.cz nebo Nový prostor. U Sociologického nakladatelství vydala knihu Gender před tabulí. Etnografický výzkum genderové reprodukce v každodennosti školní třídy (2013) a je spoluautorkou knihy S genderem na trh. Rozhodování o dalším vzdělání patnáctiletých (2010).



Martina Kampichler, Ph.D.

133618@mail.muni.cz

je socioložka, vyučuje kurzy Historie ženského hnutí a Metody prosazování genderové rovnosti. Mezi její výzkumné zájmy patří vývoj feministických a genderových teorií v postsocialistických kontextech a politiky genderové rovnosti a jejich feministické kritiky. Je spoluautorkou knihy Mothers – Grandmothers – Daughters? Reconciling Labour Market Integration with Care Responsibilities in Brno (2013).



Jana Dvořáčková, Ph.D.

52187@mail.muni.cz

je socioložka, podílí se na výuce kurzů Genderová struktura společnosti, Úvod do LGBT a queer studií a Metody prosazování genderové rovnosti. Mezi její odborné zájmy patří zejména LGBT a queer studia, oblast genderu a vědy a problematika vysokého školství. Je spoluautorkou knihy Politika a každodennost na českých vysokých školách: Etnografické pohledy na vzdělávání a výzkum (2014).