Studující


Hana Porkertová

Jsou to právě genderová studia, která kriticky přemýšlejí nejen o ostatních ideologiích či disciplínách, ale rovněž o feministických teoriích.

doktorská studentka

 

Proč jste se rozhodla studovat gender?

První semestr na FSS jsem neměla obor genderová studia, přišel mi příliš úzce zaměřený, ale kurz Sociologické teorie genderu mě upoutal natolik, že jsem se rozhodla své původní studium změnit. Zaujal mě především nebývalý prostor pro kritickou diskusi o rozličných tématech, kurzy se tak neskládaly z opakování pouček, a vzájemný vztah mezi vyučujícími a studujícími byl velmi otevřený a dynamický.

Co vám tento obor přinesl?

Obor mi přinesl kritický a analytický náhled na fenomény, které se považují za samozřejmé a o kterých se na jiných oborech téměř nediskutuje. Toto „nesamozřejmé uvažování o samozřejmostech“  se pak kromě genderu přelévá i do jiných témat, jako je rasa, třída, věk či postižení.

Co vám přinesla povinná praxe?

V rámci povinné praxe jsem měla možnost se seznámit s centrem „Ženy a věda“ v Sociologickém ústavu Akademie věd, kde jsem sepsala článek do Newsletteru, poznala prostředí výzkumného pracoviště a podílela se na hledání a výběru zdrojů pro odbornou publikaci, což mi pomohlo v mém dalším studiu i zaměstnání.

Jaký byl váš oblíbený kurz a proč?

Mým oblíbeným kurzem byl Gender a věda s Kateřinou Liškovou, který mě seznámil s pro mě do té doby překvapivým a neotřelým náhledem na vědu, na poznávání a přemýšlení o věcech kolem nás, které má věda ambice vysvětlit. Věda tak není jen nástrojem poznání, ale může být i nástrojem vytváření, manipulací či zakrývání. Což se často říká právě o genderu – ale tento kurz a další na oboru mě přesvědčily o tom, že jsou to právě genderová studia, která kriticky přemýšlejí nejen o ostatních ideologiích či disciplínách, ale rovněž o feministických teoriích.

 Sabina Klíčová

Studium genderu mi přineslo vnitřní naplněnost. Studuji a věnuji se tomu, co mě baví.

2.ročník, genderová studia - sociologie

 

Proč jste se rozhodla studovat gender? 

Se studiem genderu jsem v maturitním ročníku hodně váhala, lákalo mě studovat něco, co mě zajímá, ale v okolí jsem se setkala s docela ostrou kritikou. Podala jsem si tedy přihlášku na filosofickou fakultu, kde mě studium neuvěřitelně nebavilo.

Až po třech letech jsem si řekla, že v životě není špatné dělat to, co člověka zajímá, a dostala se na gender. Obor je pro mě zajímavý hlavně z důvodu své všudypřítomnosti. Každy den se setkáte se situací, kdy je někdo nějak znevýhodněn kvůli pohlaví, sexuální orientaci či čemukoliv jinému. Ať už se to týká žen hledajících práci, mužů, kteří chtějí aktivně vychovávat své děti, homosexuálů toužících po životě, jako má možnost mít každý heterosexuální člověk... A to nejen na území ČR, ale v rámci celého světa. Genderová studia jsou vědou, která lidem může pomoci, stejně jako pomáhá každá jiná věda. Příjemný bonus je to, že lidem můžu pomoci a nemusím trávit život v laboratoři v bílem plášti, jako třeba chemik:)

Co vám tento obor přinesl?

Zatím jsem vlastně stále na začátku, ve studiu genderu bych ráda pokračovala dál a v budoucnu se mu chci stále věnovat. V současnosti mi v mnohém rozšířil znalosti a přehled o fungování společnosti, nastavení platné legislativy a společenských vztahů, kterých se každý neustále zúčastňujeme.

Co jsem nečekala je, že mi přinesl i určitou vnitřní naplněnost. Studuji a věnuji se tomu, co mě baví. Myslím, že po tomto touží hodně lidí, mám štěstí, že se mi to povedlo.

Co očekáváte, že vám obor přinese do budoucna?

Možnost pomoci obětem domácího násilí i jinak než utřením krve z obličeje... Pomoci lepšímu zapojení do fungování společnosti dětem z dětských domovů... Těch věcí, co bych chtěla zvládnout díky genderu v budoucnosti, je velká spousta.

Určitě se chci věnovat tématu detabuizaci lidské sexuality a pomoci mladým lidem s tím, aby se snáze vyrovnali s něčím, co se jim líbí a co podle „časáků“, které čte asi každý, není „normální“...

Jaký byl/je váš oblíbený kurz a proč?

Jenom jeden? Jejda... Asi nikdy nezapomenu na svůj úplně první genderový předmět, který jsem si zapsala ještě na filosofické fakultě. Sex, intimita, antropologie – kurz byl určen pro všechny studenty, nejen studenty genderu. Tento obor v něm byl představen a věnoval se např. tématům pornografie, obřízce (mužské i ženské), sexuální turistice... prostě věcem, o kterých má asi každý nějakou představu, ale většinou jsou to témata, o kterých se veřejně nemluví – tady se o tom ale diskutovalo a každý názor byl vyslechnut a přijat... Po diskuzní hodině člověk odcházel s plnou hlavou myšlenek, rozhodně to nikdy nebyla nuda.Radek Kubala

Začal jsem vnímat situace, které jsem dlouho přehlížel. Více promýšlím jevy, které mi dřív přišly “normální“.

2. ročník, genderová studia - mediální studia a žurnalistika.

 

Proč jste se rozhodl studovat gender a co vám to dalo? 

Jako každý středoškolák jsem samozřejmě nevěděl, do čeho jdu. Měl jsem však poměrně vyjasněné názory. Na gender jsem se přihlásil, protože jsem si obor studia vybíral v době, kdy jsem hledal alternativní pohledy na realitu. Spolu s žurnalistikou mi to připadalo jako dobrá volba. 

Co vám tento obor přinesl?

Radikálním způsobem mi gender obohatil pohled na svět kolem sebe. Začal jsem vnímat situace, které jsem dlouho přehlížel. Začal jsem si více všímat světa kolem sebe, každodenních interakcí lidí. Více promýšlím jevy, které mi dřív přišly “normální“. Obor mi pomohl změnit moje chování, které jsem začal více reflektovat. Pochopil jsem mechanismy, jakými jsou lidé integrování do společnosti, a naučil se rozlišovat způsoby, které mi přijdou zbytečné. V posledku jsem pochopil, že moc a utlačování nemusí mít původ jenom v panství člověka nad člověkem, ale i v mezilidských vztazích.

Jaký byl/je váš oblíbený kurz a proč?

Abych řekl pravdu, nedokážu vypíchnout jeden konkrétní kurz. Většina kurzů je v některých chvílích hodně obohacující. Určitě bych vyzdvihl kurz Historie ženského hnutí a feminismu, který obohatil moje znalosti historie o skutečnosti, které jsem se nedozvěděl na střední škole. Obě genderové struktury mi zase nabídly jiný pohled na fenomény, se kterými se setkávám každý den. Metodologické předměty mi pak pomohly zjistit, jakým způsobem se výzkum provádí.Matúš Frančiak

Už viem, že feminizmus nie je démonický a že nerovnosti sa dotýkajú rovnako mužov ako žien.

4. ročník, genderová studia - mediální studia a žurnalistika

 

Proč jste se rozhodl  studovat gender a co vám to dalo? 

Pôvodne som hľadal doplnkový odbor k Mediálkam. Vtedy som prvýkrát našiel možnosť genderových štúdií, ktoré mali byť o mužoch, ženách, spoločnosti. Odbor ma zaujal už vtedy,  myslel som si, že to bude len doplnok mediálnych štúdií, o uplatnení som vtedy nerozmýšlal, nevedel som v podstate ani povedať, čo študujem.

Co vám tento obor přinesl?

Nový pohľad na veci, zaujímavé články, dokumenty… Na kurzu genderovej štruktúry spoločnosti sme prešli oblasť po oblasti, kde všade a ako sa dá gender nájsť. Už viem, že feminizmus nie je démonický a že nerovnosti sa dotýkajú rovnako mužov ako žien. 

Co vám přinesla povinná praxe?

Kontakty v praxi a konečne aj nejakú víziu uplatnenia. Prax som mal na Odbore rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Riaditeľku tu robí Oľga Pietruchová, ktorá gender vyštudovala v Rakúsku a v tejto oblasti svojimi blogmi rozvírila slovenské  genderové hladiny. Zároveň som zažil teóriu byrokcie v praxi.

Co očekáváte, že vám obor přinese do budoucna?

V prvom rade by som sa tešil titulu Bakalára, lebo z „povinnej jazdy“ popri mediálkach sa gender stal hlavnou osou môjho štúdia, kde píšem aj bakalářku. Dúfam, že sa dostanem na genderového sociologického magistra. Tam by som išiel rád na Erazmus, pozrieť sa na gender do zahraničia.

Jaký byl/je váš oblíbený kurz a proč?

Je ťažko určiť jeden obľúbený kurz… Skôr som mal rád tie momenty, keď som po prečítaní nejakého článku dostal AHA moment a pochopil som, o čom sa tri mesiace bavíme (aspoň dúfam, že som pochopil). Genderové štruktúry spoločnosti alebo genderová socializácia boli určite zaujímavé. Vďaka nim som si začal všímať poznámky, komentáre, vtipy okolia, na ktorých vidno genderovanosť myslenia, pričom sami ľudia si toho často nie sú vedomí. Napríklad fakt, že učitelia a učiteľky venujú viac pozornosti chlapcom ako dievčatám – a to nie len pri výuke ale aj pri karhaní. S chlapcom sa doťahujú a napomínajú ho hodinu, dievča zahriaknu raz a to proste musí stačiť. Až keď im to výskumníci a výskumníčky ukázali a podložili faktami, priznali si to. Inak hovorili, že zaobchádzajú so všetkými deťmi rovnako.

Fascinujúci bol pre mňa aj moment genderovej kritiky vedy, kedy aj „objektívne“ medicínske pravdy sú genderované – napríklad aktívnu spermiu, na mieste čakajúce vajíčko a celé reprodukčné zdravotníctvo v tomto zmysle kritizuje Emily Martin.

A to celé je v spoločnosti zakorenené natoľko, že šoférky samé nadávajú na ženy za volantom. Dokumenty, nápisy, varovania a odporúčania sú všetky písané v mužskom rode a je samozrejmé, že sú myslené aj na ženy – ale keď mužský rod nahradíme ženským, je to zrazu divné. Napriek tomu, že povieme, že to platí pre všetkých. Na druhú stranu nie je všetko o ženách ako sa môže zdať. Muži, ktorí chcú zostať s dieťaťom na rodičovskej alebo ho chcú po rozvode do svojej starostlivosti sú nezanedbateľná skupina, problematická „kríza mužstva“, násilie a fyzická sila, ktoré sa na jednej strane vyžadujú, na druhej strane kritizujú. A na tomto bublajúcom genderovom kotli leží pokrievka rovnosti pohlaví, rovných príležitostí a zákaz diskriminácie.