Projekt Hájíme práva žen


18. listopadu 2014

Projekt -Logolista -nova

Obor genderová studia FSS MU je zapojen jako partner do projektu Hájíme práva žen v České republice

Cílem projektu je zlepšit prosazování rovných šancí pro ženy a muže na všech úrovních – tedy v institucionální rovině, na trhu práce, v rodině i ve společnosti. Jedním z dílčích cílů projektu je ustavení profesní Genderové expertní komory České republiky (GEK ČR).

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Více informací zde.

OSF-NROS-logo -male