Nabízené kurzy


Bakalářské studium:

Gender a média
Gender a právo ČR a EU
Genderová socializace
Genderová struktura společnosti I.
Genderová struktura společnosti II.
Gender v terénu: metody kvalitativního výzkumu
Seminář k genderové struktuře společnosti I.
Sociologické teorie genderu
Proseminář ke kurzu sociologické teorie genderu
Historie ženského hnutí a feminismu
Metodologie výzkumu genderové problematiky
Metody prosazování genderové rovnosti
Muži, maskulinity a gender
Násilí na ženách
Praxe
Sex, gender a společnost
Úvod do LGBT a queer studií

Kurzy nabízené v rámci magisterského studia sociologie s profilací genderová studia:

Muži mocní, nemocní i bezmocní
Politiky genderové rovnosti a jejich rozpory
Sexualita a gender za komunismu
Třída, gender, etnicita ve vzdělávání